Välkomna!

Lite hållbara tankar nedan, så här mitt i livet.. Hoppas att vi ses! 

Mvh/Micke, Fredrik & Janne, www.naturligtkott.se 


Tack till er alla för den goda supporten kring allt som har handlat om Naturligt Kött sedan uppstarten i februari 2015! Ca 900 ordrar har nu utlevererats till framförallt olika privatkunder i skåne + 1 mil in i angränsande län!

Jag, Michael, har sedan uppstarten fått en hel del frågor kring just företagsnamnet Naturligt Kött & vad det innebär http://www.e-pages.dk/skddiverse/1136383927/12 . Någon påstod att det inte finns ett onaturligt kött men jag svarade att det idag finns t ex ett labbodlat kött, vilket för mig inte är ett naturligt kött. Företaget är uppbyggt kring mina personliga tankar om vad jag vill ska innefattas i en så naturlig köttprodukt som möjligt. Helhetsprodukten ska transparent kunna stå för kvalitét i hela produktkedjan, allt från foderproduktion till djurhållning, slakt, styckning & transporter.

Om inte producenterna odlar sitt eget grovfoder (gräs/klöver - utan att tillföra konstgödsel, gifter) så köper de istället in ett lokalproducerat foder. Djurhållningen sker till mestadels av året utomhus men en del av producenterna kan även låta djuren gå ute året om (djuren har alltid tillgång till innevistelse, foder, vatten osv). Vad gäller antibiotikaanvändning är alla överrens om att det bara får användas i absoluta nödfall. Inga tillsatser får finnas i de "rena" köttprodukterna & de flesta av de olika köttslagens slaktkroppar hängmöras innan nedstyckning för både bästa smak & konsistens (kunden betalar för mindre vätska än vakuummörat kött).

Idag arbetar Naturligt Kött med lokala producenter max 60 km från 3 mindre slakterier (KRAV-slakteriet Skånska Kött & Vilt Vilt, Ragnar Johanssons Charkuteri samt Fridshill & Raskarums Kyckling. Små slakterier med mycket bra & genomtänkt djurhantering i lugnt tempo. Alla leveranser sker med hjälp av en kylbil som drivs med en hydrerad vegetabilisk olja, sk H V O . Ett bränsle förädlat från spannmål samt slaktavfall.  

 

Vision:

Är att Sveriges närproduktion och färskvaruförsäljning ökar för att därmed vinna marknadsandelar från importen. Med ökad närproduktion skapas starka nätverk med stor kunskap om hur en föredömlig djurhållning & hållbar färskvaruproduktion ska se ut i alla led. Via ett kretsloppstänk genom smarta energival samt klimatkompenseringar så är vår framtida vision att verksamheterna ska kunna återgenerera lika mycket resurser som de förbrukar. Vi vill även att de svenska jordbrukarna ökar till antalet med stöd av effektiva regelverk. Vi visar vår omvärld att vi är en proaktiv marknad som växer socialt-, miljömässigt & monetärt!  

 

Syfte:

Att erbjuda privatmarknaden i södra Sverige ett lättillgängligt sortiment av närproducerade kött- & charkprodukter med huvudsyftet att öka den inhemska marknadsandelen av färskvaror. Minskar importen så minskar de totala bieffekterna för den inhemska färskvarubranschen, t ex genom minskade transporter, inga giftiga ämnen i foderproduktionen, minskad antibiotikaanvändning etc.

Affärsidé:

Naturligt Kött ska vara den naturliga samarbets- och försäljningskanalen för lokala producenter inom närproduktion av kött & chark mot privatkonsumenter i skåne & ca 1 mil in i angränsande län. Företaget ska sälja detaljpaket inom kött- & chark, primärt till privatpersoner med framförallt en kostnadseffektiv och webbaserad försäljning till hjälp. De personliga engagemangen under varumärkets olika verksamheter ska säkra kundernas förtroende om att köttet produceras så hållbart som möjligt av lokala jordbrukare och att utleveranserna sker i en obruten kylkedja med egna energisnåla kylbilar (som drivs av H V O, hydrerad vegetabilisk olja, förädlat från slaktavfall & spannmål) med livsmedelsgodkända kylaggregat. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ett hållbart förfarande. Vi vill säkra en fortsatt bra miljö för djur, natur & människor!


Mål:

Att i framtiden kunna erbjuda alla hushåll primärt i Skåne, Småland, Halland, & i Blekinge veckoleveranser av ett hållbart- & närproducerat kött- & charksortiment. 

Ni är varmt välkomna att höra av er om ni vill träffa våra samarbetspartners och/eller om ni vill se djuren i deras naturliga miljö!

Det är skillnad på Kött & Kött!