Välkomna!

Lite information om oss inkl våra hållbara närproducenter i skåne! 

Mvh/Micke & Fredrik, www.naturligtkott.se 


Tack till er alla för den goda supporten kring allt som har handlat om Naturligt Kött sedan uppstarten i februari 2015! Drygt 1100 ordrar har nu utlevererats till framförallt olika privatkunder i skåne + 1 mil in i angränsande län!

Jag, Michael, har sedan uppstarten fått en hel del frågor kring just företagsnamnet Naturligt Kött & vad det innebär http://www.e-pages.dk/skddiverse/1136383927/12 . Någon påstod att det inte finns ett onaturligt kött men jag svarade att det idag finns t ex ett labbodlat kött, vilket för mig inte är ett naturligt kött. Företaget är uppbyggt kring mina personliga tankar om vad jag vill ska innefattas i en så naturlig köttprodukt som möjligt. Helhetsprodukten ska transparent kunna stå för kvalitét i hela produktkedjan, allt från foderproduktion till djurhållning, slakt, styckning & transporter.

Om inte producenterna odlar sitt eget grovfoder (gräs/klöver - utan att tillföra konstgödsel, gifter) så köper de istället in ett lokalproducerat foder. Djurhållningen sker till mestadels av året utomhus men en del av producenterna kan även låta djuren gå ute året om (djuren har alltid tillgång till innevistelse, foder, vatten osv). Vad gäller antibiotikaanvändning är alla överrens om att det bara får användas i absoluta nödfall. Inga tillsatser får finnas i de "rena" köttprodukterna & de flesta av de olika köttslagens slaktkroppar hängmöras innan nedstyckning för både bästa smak & konsistens (kunden betalar för mindre vätska än vakuummörat kött).

Idag arbetar Naturligt Kött med lokala producenter max 60 km från 3 mindre slakterier (KRAV-slakteriet Skånska Kött & Vilt Vilt, Ragnar Johanssons Charkuteri samt Fridshill & Raskarums Kyckling. Små slakterier med mycket bra & genomtänkt djurhantering i lugnt tempo. Alla leveranser sker med hjälp av en kylbil med diesel med minst 40 % förnyelsebart bränsle, sk Miles Bio Diesel.  

 

Vision:

Är att Sveriges närproduktion och färskvaruförsäljning ökar för att därmed vinna marknadsandelar från importen. Med ökad närproduktion skapas starka nätverk med stor kunskap om hur en föredömlig djurhållning & hållbar färskvaruproduktion ska se ut i alla led. Via ett kretsloppstänk genom smarta energival samt klimatkompenseringar så är vår framtida vision att verksamheterna ska kunna återgenerera lika mycket resurser som de förbrukar. Vi vill även att de svenska jordbrukarna ökar till antalet med stöd av effektiva regelverk. Vi visar vår omvärld att vi är en proaktiv marknad som växer socialt-, miljömässigt & monetärt!  

 

Syfte:

Att erbjuda privatmarknaden i södra Sverige ett lättillgängligt sortiment av närproducerade kött- & charkprodukter med huvudsyftet att öka den inhemska marknadsandelen av färskvaror. Minskar importen så minskar de totala bieffekterna för den inhemska färskvarubranschen, t ex genom minskade transporter, inga giftiga ämnen i foderproduktionen, minskad antibiotikaanvändning etc.

Affärsidé:

Naturligt Kött ska vara den naturliga samarbets- och försäljningskanalen för lokala producenter inom närproduktion av kött & chark mot privatkonsumenter i skåne & ca 1 mil in i angränsande län. Företaget ska sälja detaljpaket inom kött- & chark, primärt till privatpersoner med framförallt en kostnadseffektiv och webbaserad försäljning till hjälp. De personliga engagemangen under varumärkets olika verksamheter ska säkra kundernas förtroende om att köttet produceras så hållbart som möjligt av lokala jordbrukare och att utleveranserna sker i en obruten kylkedja med egna energisnåla kylbilar som drivs med Miles Bio Diesel (med minst 40 % förnyelsebart innehåll) med livsmedelsgodkända kylaggregat. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ett hållbart förfarande. Vi vill säkra en fortsatt bra miljö för djur, natur & människor!


Mål:

Att i framtiden kunna erbjuda alla hushåll primärt i Skåne, Småland, Halland, & i Blekinge veckoleveranser av ett hållbart- & närproducerat kött- & charksortiment. 

 

Samarbetspartners

 

Hagalunds Gårdsmat

Närproducenter ska se varandra som samarbetspartners & inte som konkurrenter! Därför så samarbetar Naturligt Kött & Hagalunds Gårdsmat https://hagalundsmat.se/ (i Blentarp) sedan 2017 kring en gemensam  hemleveranslogistik. Nu kan vi rakryggat garantera er hemleveranser, med en produktion nära dig, vart du än bor i skåne!

Tillsammans arbetar vi för att öka närproduktionens marknadsandelar!

 

Olinge Gård

Kristina Thorstensson startade 2005 en gård utanför Knislinge i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne men är har sedan hösten 2018 etablerat sin verksamhet utanför Vellinge. Kristina föder upp frigående utedjur fördelat på grisar, nötkreatur (Highland Cattles, Belted Galloway) och får (Oxford Down). Alla djuren går ute året runt och har alltid tillgång till foder & ligghallar som de när som helst kan gå in i. De kör själva sina djur till 2 familjeägda slakterier, Bassholma Slakteri & Ragnar Johanssons Charkuteri. 

"Grisarna föds upp ute och lever ute året runt med tillgång till isolerade hyddor som skyddar dom mot värme och kyla. De har alltid rikligt med halm att bädda ner sej i på vintern och dom har alltid tillgång till gyttjebad att bada i på sommaren. Grisarna går och bökar på stora arealer i kuperad terräng vilket ger en bättre muskelbildning som ger ett fast, saftigt och smakrikt kött. Eftersom grisarna rör sej mycket så växer dom inte så snabbt och då blir det bättre marmorering på köttet. Frisk luft och ett lugnt och harmoniskt liv helt utan stress gör att grisarna bygger upp ett immunförsvar som skyddar dom mot sjukdomar på ett naturligt sätt.

När grisarna är slaktmogna slaktas de på ett litet lokalt slakteri. Även där är vi mycket noga med att allt går lugnt tillväga. Kort transportsträcka och alltid egen box på slakteriet, våra grisar får ALDRIG blandas med andra grisar så bråk uppstår och grisarna blir stressade då det påverkar köttet negativt. Det är vårt ansvar att grisarna ska ha ett bra och stressfritt liv från början till slut."

"Både Highland Cattle och Belted Galloway är friska långlivade djur med lätta kalvningar och mycket goda modersegenskaper. De är utmärkta landskapsvårdare som äter det mesta och de växer långsamt vilket ger ett välmarmorerat mört och smakrikt kött. Djuren lever ett fritt liv utomhus året runt med tillgång till ligghallar på vintern och fri tillgång till grovfoder. Kvigorna betäcks inte förrän vid 2 års ålder och alla tjurkalvar som inte ska till avel kastreras."*

För slakt, styckning, förpackning och märkning använder de Ragnar Johanssons Charkuteriaffär AB samt KRAV-Bassholma slakteri (se länkar nedan).

För mer information, se:

http://www.olingeutegrisar.se/ 

http://www.bassholmaslakteri.se

 

Skånska Vilt Sjunkaröd

"Företaget har funnits sedan mitten av 80-talet och verkar i slakteribranschen. Vi föder upp frigående vildsvin i Sjunkaröd utanför Vinslöv. Här finns även vårt slakteri med gårdsbutik. På anläggningen arbetar vi med slakt, styckning och paketering av kött.

Skånska Vilt Sjunkaröd är det varumärke som våra viltprodukter säljs under. 2003 bytte företaget namn till Skånska Vilt Sjunkaröd från att tidigare ha hetat Sjunkaröds Vildsvinsfarm. 2013 började vi slakta tamboskap ibland assisterar vi även vid nödslakt.

Kvalitet
Skånska Vilt säljer och producera livsmedel med hög kvalitet. Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer och accepterar bara friska och nyskjutna djur. Vi håller hela tiden oss á jour och arbetar förebyggande, att följa lagar, regler och förordningar som gäller för livsmedel, djurskydds- och miljöområdet. Vi arbetar efter HACCP-principen med regelbunden revision och årlig uppdatering och utbildning. 

Vi erbjuder KRAV kött från gårdar i vårt närområde. 

Vi använder oss idag av ett tiotal lokala KRAV producenter, varav Wanås gods är den största.


Djuren transporteras max 5 mil från producenten till slakteriet. Slakten sker i vårt småskaliga slakteri.Allt sker med minimal stress och djuren hanteras varsamt.

Vi slaktar hela året om och kan erbjuda finstyckat vakuumförpackat nötkött i förbeställda lådor. Köttet är mörat för att kvaliteten ska bli bästa tänkbara, och vi lovar dig ett kött som ger en smakfull upplevelse utöver det vanliga."*


Skånska Vilt arbetar fullt ut med spårbarhet ner på individnivå!

*Leverantörer är t ex Wanås Gods, Sonessons, Sunnantorp, Fairy Hills Gård, Anders Svensson i Mala, Peter Nilsson, Nöbbelöv, Skogbro Gård AB samt Ingemar Brorsson. 

För mer information, se:

*http://www.skanskavilt.se/ 

http://godset.wanas.se/  http://www.gunnarodsgard.se/  http://sunnantorp.ekogardar.se/ http://www.nobbelovseko.com/

 

Kålaberga Mölla, fårproduktion & lantbruk


Vi vidareförädlar nu vår satsning på att kunna garantera både kvalitet & spårbarhet för vårt sortiment med att samarbeta med Kålaberga Mölla & deras får- & lammproduktion!  

Från djurhållning till slakt & förpackning (Skånska Vilt Sjunkaröd) är avståndet endast 15 km. Allt för minst möjliga stressfaktor på djuren. Gårdens tillhörande marker är på ca 20 ha & i dagsläget har de ca 100 djur. Ca 8 månader om året går djuren utomhus & resterande del av året bor de i en stor luftig hall med gott om ytor & hö. Verksamheten är självförsörjande på foder via konserverat gräs. Vid slakt är lammen ca 4-12 månader.

För mer information, se: https://sv-se.facebook.com/KalabergaMollaEntreprenadAb

 

Fridshills & Raskarums Kyckling i Hörby/Skåne

"1990 övertog Krister Karlsson gården Fridshill i Hörby/Skåne från föräldrarna Astrid & Gunnar & driver den nu med sin fru Karin. På gården finns hela kedjan från nykläckt kyckling till färdig produkt. Kycklingarna springer fritt omkring på halm/ spånströdda golv & har fri tillgång till mat/vatten. Ägarna följer djurens hela uppväxt & har ett eget slakteri. De styckar, förpackar & tillagar allting själva. Produktionen är på Fridshill, styckning, förpackning & förädling i Raskarum, 50 km därifrån.

Kycklingen som vi föder upp till vår gårdsbutik är ca 70 dagar gamla. De har då en slaktad vikt på ca 3 kg. Den här kycklingen smakar lite mer tack vare att den får gå så pass mycket längre."* 

Citat: Krister & Karin, Fridshills & Raskarums Kyckling 

För mer information, se: http://www.fridshillskyckling.com/

 

Sjövången Angus

 

"Sjövången Angus utanför vid Rinkaby/Hammarsjön söder om Kristianstad & drivs idag av den 8:e & 9:e generationen i familjen Fjelkner. Sjövången har Angusverksamhet sedan 1968 (en av landets äldsta) & i nuläget har de ca 100 st utegående (året runt) djur. Sjövången är bl a självförsörjande på foder samt finns all foderproduktion & betesmarker (ca 100 ha) inom 15 km från varandra. Köttet kommer från kvigor, stutar & ungkor som har fått växa i sin egen takt på naturbetesmarker i Kristianstad Vattenrike. Smaken blir på det sättet mycket god & kvoten mellan omega 3 & omega 6 förbättras. Angusköttet är väl marmorerat & är ett saftigt-, mört- & smakrikt kött. Köttet är även hängmörat upp emot 14 dagar beroende på om detaljerna kommer ifrån bak- eller framdel."* 

För mer information, se: *http://www.sjovangen.com/  

https://sv-se.facebook.com/sjovangenangus

 

Viltboden/Trolle Ljungby Gods

"Viltkött från vilt som nedlagts på Trolle Ljungby hanteras med största respekt. I godsets egen viltbod tas det om hand och förädlas till något riktigt gott. Viltkött är magrare än gris- och nötkött, men lika lätt att tillaga. Det går precis lika bra att servera till vardags som till fest.  

Gården har anor från 1600-talet. När du handlar här vet du var köttet kommer ifrån och att djuren haft det bra. Vad är mer lokalproducerat och ekologiskt än traktens viltkött från dess gårdsbutik? Viltboden nära Kristianstad, Skåne, har ett registrerat viltslakteri som lever upp till Livsmedelsverkets stränga krav* och vi har bland annat egen besiktningsveterinär.

Viltboden är en del av verksamheterna i Trolle Ljungby Gods AB. Övriga verksamheter är grisuppfödning, mjökproduktion, skogsbruk, jakt, trädgård, verkstad, montage, service & bostäder."*

För mer info, se: *http://www.trolleljungby.com/viltboden/https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/

 

Petersborgs Gårdsbutiker

Skånsk senap och gårdsbutik 

Petersborgs gård ligger på Österlen. Här odlar de senapsfrön & tillverkar därefter en äkta skånsk senap, som bl a är SM-vinnare i Mathantverk via Eldrimner. Via sina butiker i Smedstorp, i Lunds Saluhall & i sin säsongsbutik i Ystad säljer de många olika närproducerade godsaker! De  lämnar även ut olika köttlådor som beställs via: http://www.naturligtkott.se/

För mer info, se: http://www.petersborg.se/

 

Ottarps Torp

"Ottarp ligger i göingeskogarna en dryg mil norr om Hässleholm, vi tillverkar senap på gammaldags vis med kula, glass som även mjölkallergiker och veganer kan njuta av och tar hand om våra bin och honungen den ger." 

Nu kan ni handla spännande smaker på senaper, krämer osv av Lisa på Ottarps Torp! T ex choklad, fudge, chili, honung mm. Säljer bl a mycket senap tillverkat efter ett gammalt & smakfullt recept från "Korv-Erik".*

Beställer ni produkter från Ottarp via deras webshop: http://www.ottarpstorp.se/ & samtidigt lägger in en köttbeställning via: http://www.naturligtkott.se/ så levererar vi därefter allt hem till er samtidigt! Fraktfritt & smidigt! (i skåne & ca 1 mil in i angränsande län)

För mer info, se: *http://www.ottarpstorp.se/

 

Ragnar Johanssons Charkuteri AB

Är ett mindre familjeägt slakteri sedan 1933. Djuren får där separata boxar för att inte behöva behöva blandas med andras djur med stress som följd och slakten sker i lugn takt. Nötköttet hängmöras därefter för bästa kvalitet. Slakteriet är godkänt för hantering av nöt, gris, lamm och vilt.

 

Exakta Software


"En innovation och kreativ webb- & reklambyrå

För att skapa kreativa och attraktiva produkter och tjänster krävs innovation och glädje.  Vi är ett antal medarbetare som dagligen utför uppdrag åt våra kunder."

För mer information, se: *https://www.exaktasoftware.se/exakta-software

 

Det är skillnad på Kött & Kött!