KÖTTAUKTION! Restaurang, storkök, butik & privat

RESTAURANGER, STORKÖK, BUTIKER & PRIVATPERSONER, SE HIT!

Vi har ett hållbarhetsproblem i branschen! Prima produkter ska inte behöva att frysas in i stora mängder eller kastas & därför så lägger vi emellanåt ut köttauktioner:

Tryck här så länkas du till våra auktioner!

I samarbete med: 

Business Sales