• OBS, vi har nu ett tillfälligt leveransuppehåll! Naturligt Kött - Närproducerat kött, köttlådor, fisk och chark för hemleveranser till de flesta adresser i Sverige från Uppsala och söderut! **********Hållbar matkärlek inkl full spårbarhet från Skånes landskap!**********Närproducerat på ett schysst sätt samt ekologiskt.
Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna
0 kr i fraktavgift vid utlämning hos Sjöparkens HämtDeli i Hässleholm eller vid orders>994 kr vid hemleveranser i södra Sverige från Skåne och upp to m Uppsala! Annars + 170 kr i fraktavgift!

NYHET! GÅRDSFISK -KLIMATCERTIFIERAD!

  • 340 kr

Våra arter och metod har grönt ljus i WWFs fiskguide. Vi fick Änglamarkspriset 2016 för vårt arbete. Vi skickar inte heller fisk fram och tillbaka runt halva jo

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Dela
Artikelnummer: 161
Leverantör: Gårdsfisk

Logos.jpg

Våra arter och metod har grönt ljus i WWFs fiskguide. Vi fick Änglamarkspriset 2016 för vårt arbete. Vi skickar inte heller fisk fram och tillbaka runt halva jordklotet bara för att det är billigare att filéa någon annanstans. All beredning sker på vår gård i Skåne. Våra rökta produkter är märkta med Äkta vara eftersom vi inte inte använder några onödiga tillsatser i vår produktion. Vår fisk är Från Sverige -märkt eftersom den är uppfödd och beredd i Sverige. 

 OBS! Beställningen måste inkomma minst 1 v innan hemleveransen ska ske! :-)


Pris: (färskt 0-4 grader, vakuumförpackat)

Fiskmix liten: 1,3 kg: 340 kr

Fiskmix mellan, 2,9 kg: 845 kr

Fiskmix stor, 3,8 kg: 1180 kr

Fiskköttbullar 2 kg (frysta): 450 kr

*Vi har satt en målvikt på varje låda men lådvikterna kan variera något & vi fakturerar för levererade vikter. 


Innehåll:

Allt förutom köttbullarna är färskt 0-4 grader. Köttbullarna är frysta-18 grader & sker hemleveransen utanför skåne, så levereras allt endast i 0-4 grader, d v s de kommer att tina långsamt under transporten.

  • Fiskmix, liten 1,3 kg: 1 st filé av rödstrimma, ca 250 gr, 1 st ryggbit av Gårdsclarias, ca 250 gr, 1 st förpackning färs av Gårdsclarias ca 400 gr, 1 st förpackning med fiskköttbullar 400 gr (OBS, köttbullarna är frysta)
  • Fiskmix, mellan 2,9 kg: 1 st filé av rödstrimma, ca 250 gr, 1 st ryggbit av Gårdsclarias, ca 250 gr, 1 st förpackning färs av Gårdsclarias ca 400 gr, 1 st förpackning fiskköttbullar 2000 gr (OBS, köttbullarna är frysta)
  • Fiskmix stor 3,8 kg: 2 st filé av rödstrimma, ca 250 gr, 2 st ryggbit av Gårdsclarias, ca 250 gr, 2 st förpackningar färs av Gårdsclarias ca 400 gr, 1 st förpackning fiskköttbullar 2000 gr (OBS, köttbullarna är frysta)
  • Fiskköttbullar 2 kg (OBS, köttbullarna är frysta)


Normal leveranstid*:

För information om köp & leveransvillkor, se: http://www.naturligtkott.se/sidor/terms-and-conditions

*Med reservation för slutförsäljning, system- eller saldofel.

För information om våra erbjudanden, se: http://www.naturligtkott.se/erbjudanden


Om:

Visionen att producera världens mest hållbara fisk

Industriellt fiske och konventionell fiskodling omgärdas av flera miljöproblem. Det handlar om foderfiske, överfiske, övergödning, rymning och sjukdomar där allt kokar ner till förstörda ekosystem.

 

Sverige har bra regelverk för detta men den mesta fisken är importerad, eller fiska internationellt. Därför skapade vi Gårdsfisk som med ett integrerat lant- och vattenbruk gör det möjligt att äta fisk utan att förstöra miljön. På köpet kommer en levande landsbygd när en ny näring växer fram. Vår vision är hav i balans, vi är en liten del i den kedjan, du är en liten del - välj fisk med omsorg!


Efter att ha arbetat inom fiskeindustrin och sett hur miljön påverkas, föll sig universitetsvalet marinbiologi enkelt för Johan Ljungquist. Mikael Olenmark Dessalles å sin sida kom från ett snudd på överdrivet intresse för tekniska lösningar inom vatten och energi.  2009 träffades vi i ett projekt som handlade om urban fisk- och växtodling. Visionen om att producera världens mest hållbara fisk och förändra svensk livsmedelsproduktion i grunden tog form. 


Efter att ha prövat olika metoder  och konstaterat att det inte skulle fungera i större skala insåg vi att livsmedel ska produceras där de alltid har producerats, på landsbygden. Där har man nytta av den gödsel som är en biprodukt av all djurhållning, den som inte hör hemma i havet, sjöar eller i kommunala reningsverk. Så vi började leta efter en gård. Det var lättare sagt än gjort, vi letade runt om i Skåne, men eftersom detta är Sveriges kornbod var alla gårdar utom räckhåll för en studentbudget. 

090A2456-79.jpegGretagården_Fotograf_Ola Kjelbye.jpg

Till slut hittade vi Greta och hennes gård. Greta var gammal och ville flytta. Gården var äldre och tagen ur bruk sedan mer än 30 år. I sina glansdagar hade gården huserat kor, höns, grisar, lamm och allehanda grödor. Vi slog till. Detta var vad vi hade råd med. Med två par händer och nästan ingen budget, men en vilja och vision som drev oss under de år som vi arbetade dag och natt, restaurerades gården. Taket på ladugården lades om, väggar och innertak revs, tilläggsisolerades och byggdes upp igen. Yngel flyttade in och växte till sig. Gårdsfisk var fött. 


Vi känner varje spik av Gretagården som idag är en modern fiskuppfödning, fundamentet i vår verksamhet. Det var inte många som trodde på oss, i början, och ja, det är väl begripligt när man såg gården, våra konton och att vi hade föresatt oss att vi skulle göra något som ännu inte fanns, ett integrerat lant -och vattenbruk. Efter många timmars slit, diverse konkursauktioner och hårda förhandlingar, står vi här med Sveriges första integrerade lant- och vattenbruk och har uppnått den vision som drev oss framåt. Vi har skapat ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan och en ny näring på landsbygden. Ett system där vi kan kontrollera vattenkvalitén, energianvändningen och omhänderta all den övergödning som en fiskodling vanligtvis bidrar med. Vi kan idag leverera fisk till hela landet, en fisk från Sverige, där mer än 75 % av all fisk som äts är importerad.


Nu går vi vidare. Systemet fungerar. Det är skalbart. Det kan införas i aktiva jordbruk. Nu är visionen inte att producera världens mest hållbara fisk, det gör vi redan. Nu ska vi bidra till uthållig och hållbar livsmedelskonsumtion, genom att ta marknadsandelar från mindre hållbara alternativ. Vår vision är hav i balans. Vårt bidrag är att producera mer av världens mest hållbara fisk för att det ska finnas hållbara fiskalternativ.

Gården

På en gård finns byggnader och jordbruksmark - det som behövs för att föda upp fisk -  med låg miljöpåverkan. I pooler inomhus kan fisken inte rymma, vattenkvalitén kan kontrolleras för att säkerställa en god fisk. I en kontrollerad miljö får vi också bra översikt över fisken och dess hälsa för att garantera så bra miljö som möjligt för fisken. Utanför finns jordbruksmark som behöver den näring som uppstår i fiskuppfödningen. På så vis blir det näringsbalans mellan protein (fiskuppfödning) och grödor (odling) - hållbart kretslopp helt enkelt, där det ena föder det andra. 

gårdsfisk-5.jpg

 

Våra fiskar

De vanligaste matfiskarna i Sverige är alla rovfiskar, som odlas i hav och sjö, det betyder att oavsett om de har odlats fram, som den allra vanligaste vardagsfisken, så har de ätit mer fisk själva än vad du får på tallriken.


För att lösa den grundläggande miljöproblematiken har vi valt andra arter med egenskaper som gör det möjligt att minimera miljöpåverkan, samtidigt som de är några av världens vanligaste matfiskar och jättegoda att äta. De fiskar vi föder upp har gemensamt att de är:

 

  1.  Allätande, de kan födas upp på en högre andel vegetabilier än annan vanlig fisk. Idag innehåller vårt foder avskär från MSC-märkta bestånd till 10-15 %. 

  2.  Våra fiskar är robusta, så de tål att leva tillsammans utan att bli sjuka. De har aldrig behövt mediciner. 

  3.  Sötvattenarter har vi valt för att kunna sprida spillvattnet på åkrar. 

  4.  Varmvattenlevande eftersom de fiskarna växer fort och den totala energiåtgången blir mindre i uppfödningen jämfört med andra arter.

  5.  Från bassänger på land kan fisken inte rymma och påverka vilda populationer genom spridning av oönskade egenskaper i naturen. 

090A1996-38.jpeg

Våra fiskar

Metoden

Vår metod för att lösa de miljöproblem som omgärdar konventionell fiskodling är vad vi kallar för ett integrerat lant- och vattenbruk.

 

I korthet handlar det om att ta tillvara överskott på näringsämnen från fiskuppfödningen och använda dem i lantbruket. När man inte tar hand om näringen på ett bra sätt uppstår det övergödning, det är då vi får igenväxta vattendrag, algblomningar och syrefria bottnar. Det är en av orsakerna till att ekosystem rubbas. Du har säkert läst om att torsken i Östersjön fiskats för hårt, att många fiskar innehåller miljögifter och att ålen är utrotningshotad för att bara nämna några av utmaningarna kring havet. Vi använder ett recirkulerande system för att minimera vatten - och energianvändning. Systemet är slutet för att värna om naturen. I kassar i öppna vatten finns alltid en risk att fisk rymmer och (för)stör omkringgivande ekosystem - med sjukdomar, med mediciner i kroppen och med gener som inte finns i naturen. 

090A2374-76.jpeg