• OBS, vi har nu ett tillfälligt leveransuppehåll! Naturligt Kött - Närproducerat kött, köttlådor, fisk och chark för hemleveranser till de flesta adresser i Sverige från Uppsala och söderut! **********Hållbar matkärlek inkl full spårbarhet från Skånes landskap!**********Närproducerat på ett schysst sätt samt ekologiskt.
Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna
0 kr i fraktavgift vid utlämning hos Sjöparkens HämtDeli i Hässleholm eller vid orders>994 kr vid hemleveranser i södra Sverige från Skåne och upp to m Uppsala! Annars + 170 kr i fraktavgift!

Vi & varför?

Naturligt Kött - ett litet företag med stora hållbarhetsvisioner!

- NU en del av www.matochro.se !


Mat & Ro i Kristianstad Aktiebolag, organisationsnummer: 556778-6131 

Industrigatan 108

291 36 Kristianstad

044-5900820

[email protected]
 Vi har sedan starten hemlevererat närproducerade & kvalitetssäkrade köttportföljer ca 5000 gånger! 

Nöjda kunder? Kolla här: 

https://www.facebook.com/naturligtkott/

https://www.instagram.com/naturligtkott/


För en hållbar kvalitét i hela produktkedjan!

Vårt mål är att en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra verksamheten i alla led! D v s från marker, djurhållning, ytor, hantering, foder, antibiotika, tillsatser, slakterier, styckning, hängmörning, förpackning, märkning, transporter, avstånd, bränslen mm! 


Vi vill förtydliga hela produktionskedjan, d v s vad som innefattas i produkterna som vi köper! I butik så ser alla köttförpackningar lika fina ut men vi samarbetar endast med de närproducenter som har tänkt till i hållbara termer i hela produktionskedjan och som stadigt under året kan leverera kött från samma djurbesättningar. Kvalitéten blir därmed stadigt hög för alla.  


Vi har tittat på ytor, utedrift, foder, hantering, antibiotika, tillsatser, avstånd, transportmedel, bränslen, slakterier, hängmörning, förpackningar, märkning mm. Vi vill att produktionen ska ligga så närma konsumentmarknaden som möjligt och i Skånes landskap finns det många Mathjältar men som inte når ut med sina produkter, t ex p g a tid, kostnader & kyllogistik!  


Enkla men ack så betydande ting är t e x rejäla ytor, mycket utedrift, närproducerat & närande foder utan GMO. Ting som i slutändan resulterar i en låg antibiotikaanvändning!  Viktigt för oss är även "mjuka" faktorer som ägarnas inställning kring transparens mot konsumenterna samt att de har varsamma händer i djurhanteringen!


Ingenting fungerar dock utan er kunder, våra duktiga närproducenter och våra småskaliga varsamma slakterier! Alla drar vi vårt strå till stacken för att på bästa sätt framhäva så hållbart producerade produkter. Vi säljer hängmörat & närproducerat kött utan tillsatser samt även en del charkprodukter med så lite tillsatser som möjligt. Även de är tillverkade med köttråvaror från en hängmörad närproduktion!


Vi säljer bl a ekologiskt certifierat kött, KRAV, via våra samarbetspartners: KRAV-slakteriet Skånska Kött & Vilt i Sjunkaröd & Reko Kyckling. Vi erbjuder även klimatcertifierad fisk & kyckling via Gårdsfisk samt Bjärefågel. För mer info, se: 

http://www.sjunkarod.com/ 

http://www.reko.nu/ 

https://www.bjarefagel.se/

https://www.gardsfisk.se/


Vi använder små lokala slakterier i grund, inkl en varsam lågvolymhantering, handstyckat kött o s v. Se:

http://www.sjunkarod.com/ 

https://www.vikingfagel.se/

http://www.reko.nu/ 

https://www.bondensskafferi.se/producenter/ragnar-johanssons-kott-chark/


”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.”*

*https://www.svensktkott.se/om-kott/kott-fran-sverige/


"KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år."* 

*https://www.krav.se/om-krav/krav-markningen/


"Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Oberoende kontroller sker på gårdarna. Reglerna kontrolleras varje år."*

* https://www.svensktsigill.se/Det finns även många hållbara leverantörer inkl varsam djurhantering, som har ett helhetstänk i hela produktkedjan men som ännu inte är ekologiskt certifierade. Vi har tittat på allt från ytor, foder, inne/utedrift, transporter, "mjuka" ägarfaktorer o s v. 

Gemensamt för de närproducenter som vi frontar under denna logga är att de erbjuder köttprodukter som är producerat utan tillsatser, att djuren får rejäla ytor att bygga muskulatur i (alt att de erbjuder vilt som vi anser är det mest hållbara köttslaget) och att de blir omhändertagna av varsamma händer. 

Det finns olika anledningar till att de inte är eller kommer att certifiera sig. T ex att de inte odlar ett eget foder (vilt äter det som naturen erbjuder i det fria och tamdjuren erbjuds ett närproducerat spannmålsfoder), att de redan idag säljer slut på sina köttprodukter. Detta gäller t ex för Övarps Utegrisar & för Viltboden Trolle Ljungby. 

Kort sagt en jämn och hög kvalitét i hela kedjan! 

Vi har valt att benämna loggan kring detta tänk för: 

           

Vår affärsidé:

Naturligt Kött ska vara den naturliga samarbets- och försäljningskanalen för lokala producenter inom närproduktion av kött & chark mot privatkonsumenter i södra Sverige, fr o m Uppsala och söderut!

Företaget ska sälja olika kött och delikatesslådor, primärt till privatpersoner med framförallt en kostnadseffektiv och webbaserad försäljning till hjälp. De personliga engagemangen under varumärkets olika verksamheter ska säkra kundernas förtroende om att köttet produceras så hållbart som möjligt av lokala jordbrukare och att leveranserna sker i en obruten kylkedja med energisnåla, samordnade kylbilar med livsmedelsgodkända kylaggregat.


"Naturligt Kött ska bedrivas på ett hållbart sätt i hela produktkedjan! Vi vill säkra en fortsatt bra miljö för djuren, naturen & för människorna!

Med er hjälp så tar vi små & hållbara steg mot en bättre värld! Stort tack & så ses vi!"* 

*Mvh/

Micke & Marcus

www.naturligtkott.se

www.matochro.se